Conrad-Goya


Francisco Goya ‘De naakte Maja’ 1798-1805

Het ontwaken van de naakte Maja

Patrick Conrad

 Tussen je mals op elkaar rustende dijen:
Rome! Het einde, waar ik soms verblijf
en het heilige en het heidense samen gedijen.

Je denkt, verkrampt in je woestijn van satijn,
met je avond na avond herhaalde gebaren,
steeds meer gedreven door het scheppen van schijn,
model te staan voor de meest aardse gevaren.

Maar je hebt te lang gelegen, je bent belegen,
en straalt slechts licht, geen warmte uit.
Gestroomlijnd lig je de werkelijkheid te bedenken,
je borsten onder eeuwen katholicisme bedolven.

Gelukkig voor jou aanschouwde een man
die geduldig je schoonheid met verf verzon,
je vlees onder een huid van verliefdheid verborg
en je pose voor altijd tot verleiding verhief,
je loom en aarzelend ontwaken.

Conrad-Goya
Francisco Goya ‘Casa de Locos’