De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-03-Amos

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-03-Amos 
Dore Gustave ‘Amos’

Amos 9:5-6

De HEER, de God van de hemelse machten, raakt de
            aarde aan
en ze beeft, al haar bewoners gaan in rouw gehuld
Ze komt omhoog als de Nijl, zinkt weg als de rivier
            van Egypte.
Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft.
            gebouwd,
hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten,
hij die het water van de zee bijeenroept en het
            uitstort over de aarde –
zijn naam is HEER

Amos 9:5-6

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-03-Amos
James Tissot ‘Amos’

zie ook ‘de mooiste gedichten uit de bijbel’ overzichtspagina