De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-04-Nahum

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-04-Nahum 
James Tissot ‘Nahum’

Nahum 1:1-6

Profectie over Nineve. Boek van het visioen van
Nahum uit Elkos.

De HEER is een wrekende God,
hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
De HEER is geduldig, maar zeer sterk,
hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwekt.
Bergen beven voor hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor hem op,
de wereld met al haar bewoners.
Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor hem uiteen.

Nahum 1:1-6

zie ook ‘de mooiste gedichten uit de bijbel’ overzichtspagina