De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-05-Psalm 102

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-05-Psalm 102 
Rembrandt van Rijn ‘Davids afscheid van Jonathan’

Psalm 102:1-12

Gebed van een ongelukkige die dreigt te bezwijken en zijn klacht
uitstort voor de HEER.

HEER, hoor mijn gebed,
laat mijn hulpkreet u bereiken.
Verberg uw gelaat niet voor mij,
nu ik in nood verkeer.
Wil naar mij luisteren,
antwoord mij haastig nu ik roep.

Mijn dagen vervliegen als rook,
mijn gebeente gloeit als vuur.
Mijn hart is verschroeid en verdord als gras,
ik vergeet mijn brood te eten.
Ik ben door mijn klagen
tot op het bot vermagerd.

Ik ben als een uil in de woestijn,
een steenuil in een verlaten bouwval,
slaap ken ik niet, ik ben eenzaam
als een vogel op het dak.
Mijn vijanden honen mij weg.
heel de dag word ik bespot en verwenst.

As is het brood dat ik eet,
het water dat ik drink vermeng ik met tranen,
want uw toorn is tegen mij ontbrand,
u tilde mij op en smeet mij neer.

Mijn dagen gaan heen als een schaduw,
ik moet verdorren als gras.

Psalm 102:1-12

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-05-Psalm 102 De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-05-Psalm 102
Arent de Gelder ‘Achimelek geeft het zwaard van Goliath aan David’ Arent de Gelder ‘Bathseba doet een beroep op David’
De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-05-Psalm 102  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-05-Psalm 102 
 Arent de Gelder ‘David speelt harp voor Saul’   Arent de Gelder ‘Koning David’ 

zie ook ‘de mooiste gedichten uit de bijbel’ overzichtspagina