De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-06-Psalm 130

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-06-Psalm 130 
Rembrandt van Rijn ‘Saul en David’

Psalm 130

Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan tot stand?
Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.

Psalm 130

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-06-Psalm 130 De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-06-Psalm 130
Arent de Gelder ‘Achimelek geeft het zwaard van Goliath aan David’ Arent de Gelder ‘Bathseba doet een beroep op David’
De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-06-Psalm 130  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-06-Psalm 130 
 Arent de Gelder ‘David speelt harp voor Saul’   Arent de Gelder ‘Koning David’ 

zie ook ‘de mooiste gedichten uit de bijbel’ overzichtspagina