De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job 
Albrecht Dure ‘de vrienden van Job’   Albrecht Dure ‘Job op de mestvaalt’

Job 40:15-41:26

Zie het nijlpaard dat ik heb geschapen, net als jou;
het eet gras als een rund.
Hoe krachtig zijn zijn lendenen,
hoe machtig de spieren van zijn buik!
Hij kan zijn staart rechten als een ceder,
de pezen van zijn dijen spannen zich in bundels.
Zijn botten zijn staven van brons,
zijn ribben stangen van ijzer.
Hij is een van Gods eerste meesterwerken,
tegen hem trekt alleen zijn maker het zwaard.
Zijn voedsel vindt hij in de bergen,
waar de dieren van het veld zich vermaken.
Hij strekt zich uit onder de lotusplanten,
hij ligt verborgen tussen het riet van het moeras.
De lotusplanten hullen hem in hun schaduw;
de wilgen van het dal beschutten hem.
Hij slurpt een rivier leeg zonder zich te haasten;
hij blijft kalm wanneer de Jordaan zijn muil in golft.
Wie kan oog in oog met hem staan
en een ring door zijn neus halen?
Kun jij met een haak de krokodil op de kant trekken
en zijn tong met een touw beteugelen?
Kun jij met een riet zijn neus doorsteken
en met een doorn zijn kaak doorboren?
Zou hij jou bidden en smeken
en vriendelijke woorden tot j richten?
Zou hij een verbond sluiten met jou,
zodat jij hem voortaan als knecht kunt hebben?
Kun je met hem spelen als met een vogel,
hem aan een touw ouden, voor je dochters?
Zal het vissersgilde over zijn prijs onderhandelen
en hem tussen de kooplieden verdelen?
Kun jij speren in  zijn huid planten
en een harpoen door zijn kop steken?
Waag het eens hem aan te raken –
weet wel: het zou je laatste strijd zijn.
De hoop van elke aanvaller wordt beschaamd,
alleen al bij zijn aanblik wordt hij teruggeworpen.
Wie zou het wagen om hem op te schrikken?
Wie kan aantreden om met hem te strijden?
Wie daagt hem uit zonder daarvoor te boeten?
Niemand, hij heeft op de hele aarde zijn gelijke niet.
Ik zal niet zwijgen over zijn machtige dijen,
over zijn geweldige krachten en fraaie gestalte.
Wie kan zijn opperhuid afvillen?
Wie dringt door zijn dubbele pantser heen?
Wie heeft de kracht om zijn kaken te openen?
Schrikwekkend gapen de tanden in zijn muil.
Zijn rug is met schilden geschubd,
ondoordringbaar verzegeld.
Ze sluiten  dicht op elkaar aan
en laten niet de minste lucht door;
het ene kleeft vast aan het andere,
aaneengesloten en onscheidbaar.
Wanneer hij proest, flikkert het licht,
zijn ogen schitteren als de dageraad.
Brandende fakkels komen uit zijn bek,
vonkenregens vliegen door de lucht.
Zijn neusgaten walmen,
als een kokende ketel of rokend riet.
Zijn adem laat kolen ontbranden,
uit zijn bek slaat een vlam.
Zijn nek zwelt op van kracht,
zijn muil straalt niets dan verschrikking uit.
Zijn vlees sluit dicht om hem heen,
als om hem gegoten, onwrikbaar.
Zijn hart is hard als een rots
en hard als de onderste maalsteen.
Komt hij overeind, dan deinzen stortzeeën terug
en wijken brekers.
Geen tegen hem getrokken zwaard houdt stand,
geen speer, geen lans, geen pijl.
IJzer beschouwt hij als stro,,
brons als rot hout.
Hij slaat niet op de vlucht voor de pijl uit de boog,
slingerstenen raken hem – het zijn maar stoppels.
Voor hem is een knuppel als stro
en hij lacht om het suizen van speren.
Zijn onderlijf is zo scherp als een scherf;
als een dorsslede snijdt hij door de modder.
Hij laat de diepten kolken,
de zee als een mengkroes zieden.
Hij laat een spoor van lichten achter,
alsof de zee met zilverwitte koppen is bekroond.
Hij heeft op de aarde zijn gelijke niet,
hij is een schepsel zonder vrees.
Op al wat hoog is kijkt hij neer,
hij is de koning van alle trotse dieren.

Job 40:15-41:26

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job 
De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job 
De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job 
De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job 
De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job 
De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job 
De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job  De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-08-Job 
William Blake ‘Job’ 

zie ook ‘de mooiste gedichten uit de bijbel’ overzichtspagina