De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-13-Brief 1

De Mooiste Gedichten Uit De Bijbel-13-Brief 1 
Rembrandt van Rijn ‘Paulus aan zijn schrijftafel’

De brief aan de Kolossenzen 1:15-20

Beeld van God, de onzichtbare, is  hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
in hem heeft heel de volheid willen wonen
en door hem en voor hem alles met zich willen
            verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

De brief aan de Kolossenzen 1:15-20

zie ook ‘de mooiste gedichten uit de bijbel’ overzichtspagina