Deel-Mondriaan

Deel-Mondriaan

Dit is geen boom

Ton van Deel

Dit is geen boom, dit is het metrum
van een boom. Een eenvoud waartoe
alles, ooit, moet herleid om heel en
afgerond begrijpelijk te zijn. Ook de
gemberpot en de vuurtoren, de zee
en het duin lieten zich zo uit beeld
en gelijkenis bevrijden. Het denken
geeft een hand aan wat het oog aan-
schouwt: geraamte dat het vlees ont-
stijgt, vlees als een voorwaarde voor
’t bot.

Deel-Mondriaan

Deel-Mondriaan

Deel-Mondriaan
Deel-Mondriaan

Deel-Mondriaan

Deel-Mondriaan
Deel-Mondriaan

Deel-Mondriaan

Deel-Mondriaan