Dickinson-Vos

Dickinson-Vos
Peter Vos ‘Roosborstje’

182

Emily Dickinson

If I shouldn‘t be alive
When the Robins come,
Give the one in Red Cravat,
A Memorial crumb.

If  I couldn’t thank you,
Being fast asleep,
You will know I’m trying
With my Granite lip!

182

Emily Dickinson

Als ik niet meer leven mocht
En de Roodborst kwam,
Geef die met de Rode Strik
Een Gedachteniskruim.

Kan ‘k u niet bedanken,
Is mijn slaap te diep,
Weet dat ik mijn best doe
Met Granieten lip!

(vertaling Peter Verstegen en Marko Fondse)

If I shouldn‘t be alive When the Robins come

Emily Dickinson

Als de roodborstjes komen
en ik leef niet meer,
geef die met de rooie das
een kruim te mijner eer.

Als ik je niet kan danken
daar ik het leven liet,
weet dan dat ik mijn best doe
met een granieten lip.

(vertaling Jan Eijkelboom)


Dickinson-Vos  Dickinson-Vos 

Athena Noctua, droge naald ets

De gedaanteverwisseling van Ascalaphus, litho
Dickinson-Vos  Dickinson-Vos 

De gedaanteverwisseling van Tereus, litho

Kippen, pen en penseel
Dickinson-Vos  Dickinson-Vos 

Leda en de zwaan, pen en penseel

Plinius met uilengeboorte, litho