Ekkers-Potter

Ekkers-Potter

Paulus Potter ‘De Stier’ (1647)

Gewandeld in het landschap

Remco Ekkers

Gewandeld in het landschap
echts achter de heuvel
zon en luiheid, arcadie
zoals het nog op een paar plekjes
bestaat, teruggelopen met de ogen
naar boven, takjes gezien, een kikker

en de vliegen – dat was even wennen
zo groot als de vogels boven de hals
van de stier in de schaduw van verf.

Dit ‘portret’ van een jonge stier is door zijn levensgrote formaat een uitzondering In het werk van Potter, Het extreme realisme van het schilderij heeft reeds generaties van kunstbeschouwers gefascineerd. Over de bedoeling van de voorstelling is veel gespeculeerd: is het een portret van een prijsstier. heeft her een symbolische betekenis of is het gewoon een demonstratie van het vermogen tot realistische weergave!
Pas de laatste versregel van Ekkers gedicht brengt ons op de gedachte dar het geïnspireerd moet zijn op eer. schilderij. en wel op Potters De jonge stier. Het had in het voorafgaande ook een terugblik door een ongenoemde – het gedicht heeft geen onderwerp ., kunnen zijn op een idyllische wandeling á la Kopland. maar met een akelig slot: vliegen zo groot als vogels bij terugkomst uit Arcadie.
Het schilderij is overigens niet al te letterlijk genomen. want ‘boven de hals van de stief” zijn geen vogels waar te nemen. Er vliegt bij Porter slechts een enkele leeuwerik. maar dan rechts boven ’s beest s bil. Maar dat mag. Ekkes gebruikt De jonge stier om duidelijk te maken. dat bij terugkeer uit
Arcadie de dagelijkse realiteit niet meevalt.

Ekkers-Potter
Paulus Potter ‘Landschap met herderin en herder die fluit spelen’ ca.1642