Middelheimmuseum Antwerpen Kasteel

Middelheimmuseum Antwerpen Expopaviljoen Het Huis

Middelheimmuseum Antwerpen Expopaviljoen Het Huis

Dichter bij beeld

Richard Foqué

Dichter bij beeld
kan je niet kijken
gewikkeld in taal
in letters gegoten
in woorden verdicht
spreekt het schreeuwt het
slaat het streelt het
zegt waarvoor het staat
verbeeldt wat het bezingt
hier tussen lucht en aarde
hier op deze plaats
in deze tijd in dit gedicht
verankerd en gelouterd
hier groeten zij elkander
nederig en met ontzag
terwijl je verder wandelt
volgen zij je pad.
Dichter bij beeld
kan je niet komen.

Middelheimmuseum Antwerpen Kasteel
Middelheimmuseum Antwerpen Kasteel