Gerlach-Gogh

Gerlach-Gogh

Vincent van Gogh ‘Raam van zijn atelier in St.-Rémy

Ommuurd veld, St.–Rémy

Eva Gerlach

Het veld, het grote vierkant in de muur
waarop het oog klimt om het land te zien
achter de muur. Teken het anders. Geen
horizon. Hoek
die muren maken waar je het einde zoekt.

Terug. Het veld gehavend, platgeslagen
onder de muur, verwoest.
De wolk een hand
van wit die vingers uitsteekt naar het hoge
kantelen langs de muur. De bergenrij,
streepjes van waaien schuin er tegenover.
Star en bewogen liggen kruisgewijs.

Het veld onder de zon. Een weg gesneden
door het koren, evenwijdig aan de muur.
De aren voller waar de lijnen
elkaar ontmoeten.
Kom maar, snijd mij af
geel maaiertje, bijna glimlachtend
zwoegend om je werkje klaar te krijgen,
dat ik gebonden word en kan verdwijnen –

het veld geploegd, het hobbelig terrein,
een distel, droge kruiden en het kleine
mannetje dat zijn bundel stro voorttrekt
in het midden over het opgebroken veld –

Eenmaal het raam, de tralies, luiken open,
voeten elk naar een kant, die niet weglopen

*cf. brief 594, W12, 604, 610
Vincent van Gogh, Een leven in brieven,
Meulenhoff 1980.
J. Hulsker, Van Gogh en zijn weg,
Meulenhoff 1978, geeft 30 tekeningen en
schilderijen van het korenveld waarop
Van Goghs slaapcel in het gesticht uitkeek;
1 tekening van zijn tralievenster.

Gerlach-Gogh  Gerlach-Gogh  Gerlach-Gogh  Vincent van Gogh ‘St.-Rémy’

Hier kunt u terug naar de overzichtspagina van de bundel ‘Ommuurd veld’