Gils-Rembrandt

Gils-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp’ 1632

De waanzin van Rembrandt

Gust Gils

1

zoals u reeds uit de titel kon vernemen
Nederlands beroemdste schilder aller eeuwen
met name Rembrandt is helaas
knettergek geworden. postuum uiteraard.

tot ontzetting van zijn vrienden familie
en andere hiernamaalse tijdgenoten
wil hij geloof het of niet
reïnkarneren om weer aan slag te gaan
en al schilderend zich te meten met
de hedendaagse zogenaamd grote meesters.

elke herinnering aan Picasso en Dali
die klunzen, om van alle latere veile
stuntstromingen maar te zwijgen
hoe zou hij die doen verbleken!

inderdaad. want stel je even
een gekgeworden Rembrandt voor, vervaardiger
van pikturale wereldschokkers als ondermeer
De Atomiese Les en De Straalmeesters
en De Slachtwacht en De Palestijnse Bruid –
is het niet zulk genie dat onze tijd ontbeert?

2

het heeft niet mogen wezen.
al te vele middelmatigen hadden reeds voordien
zich voor Rembrandts inkarnasie uitgegeven
en zodoende de nagedachtenis
van de ware Van Rijn onherstelbaar
gekompromitteerd.

en al was hij die ware, hoe kon hij dat bewijzen?
hij zou gewoon worden beschouwd
als de zoveelste oplichter in de reeks.
en enkel zijn eigen naam onteren.

zó gek was zelfs wijlen Rembrandt niet
dat hij dit tenslotte niet begreep. bijgevolg
zag ie maar af van het hele gereïnkarneer
en zijn formaliteiten.

Gils-Rembrandt
Rembrandt van Rijn  De anatomische les van dr. Deijman’