Heelu-Rembrandt

Heelu-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Het Joodse bruidje’

Spel voor vier handen

Henk van Heelu

Ik hoor hem in de stilte
van zijn handgebaar.
Een snaar begint te trillen
ter hoogte van mijn hart.

Ik zie hem amper schuilen
achter zijn opgewekte willen.
In de blinde tasten prille
klanken naar een lied.

Ik voel de man
die mij van binnen ziet.
Er groeit vertrouwen
in mijn ongerept beleven.
Mijn vingers weven
accoorden om hem heen.

Ik hoor hem in de luwte
van zijn heerlijke geluid.
Mijn dagen rijpen
in gedachten verder.

Ik zie hem borg staan
achter aarzelend begrijpen,
beleef de luister van
een blij verraste bruid.

Ik voel de vrouw
die mij van binnen ziet.
Zij is aantastbaar
lief en lijf en leven.

Aan haar heb ik
mijn hart verpand,
mijn ongeschreven
woord gegeven.

We weten waar nu te belanden.
De hemel hoort ons lentefeest.
We zijn muziek geworden handen
voor een gedicht geworden geest.

Heelu-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Het Joodse bruidje’ detail