Helmers-Rembrandt

Helmers-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Gezicht over de Amstel’

De lof van Amsterdam, als voedster der kunsten

Jan Frederik Helmers

(fragment)

Gij, hemelsche Adelaar! die ’t licht in ’t aanzigt vloog,
Gij, Rembrand! voor mijn’ klank, mijn staamren veel te hoog;
Was ’t niet aan d’Amstelstroom, bij ’t kabblend golfgewiegel,
Dat zich natuur door u deed kennen? als een spiegel
Het voorgehouden beeld getrouw terugge kaatst,
Hebt gij en leven, ziel op ’t doode doek verplaatst;
De blozende uchtendroos zag u, bij ’t starverduisteren,
Het leven door één’ streek aan uw paneelen kluisteren;
Gij stortte uw ziel op ’t doek! Zij drong uw schepping dóór!
Gij spraakt: ‘Leef, doode verw!’ en ’t leven schoot hervoor.

Helmers-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘De stenen brug’