Hermis-Rembrandt

Hermis-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘De verloren zoon’

In het licht van Rembrandt

 Kees Hermis

De cisterciënzer abdij is afgescheurd,
weggegroeid land dat lijkt ontsnapt aan
Atlas’ aandacht op een van zijn wandelingen.

Sacrale plek waar wierookgeuren zich
mengden met die van lavendelvelden.

De witte monniken vertrokken, maar nog zijn
de ruimtes doordrongen van zangen, vroom gebed,
reiken de hoge booggewelven naar evenwicht,
reinheid van geest.

Door de kleurloze ramen valt licht dat geneest,
zoals twee armen in ontferming om de doorschenen
schouders van Rembrandts verloren zoon.

In een mycelium van stilte dat zich heeft
vertakt over slapende vloeren en muren
blijft het ruisen van een Te Deum laudamus.

uit: ‘Door de hand van Rembrandt’
Uitgeverij Hoenderbossche Verzen,  Uden 2006


Hermis-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘De verloren zoon’ ets