Hertmans-Panamarenko

Hertmans-Panamarenko
Panamarenko ‘model voor de aandrijving van het menskracht-jet vliegtuig’ Japanse zijde-lak en metaal

Model voor aandrijving van
het mensenkracht-jetvliegtuig (1972)


Stefan Hertmans


Geen voorzanger bij de propeller
van papier, de zeilen zijn van zijde.
Galeiboef en verstoten vlieg,
trap op pedaaltjes van ruw balsahout
en laat het schip niet zinken, alsjeblief.

‘What a piece of work is man’-
De boot is vol, een groot insect
staat trillend op beginnend leven.

Ach kom.
Zestig jaar eerder was het die
stokoude matroos op de Titanic
toch ook al om het even.

Hertmans-Panamarenko
Panamarenko ‘Aeromodeller’ (Zeppelin)