Heyden-Fabro

Heyden-Fabro 

luciano fabro ‘Iconografia’

Kloostertafels

Gil vander Heyden

Eeuwenlang aten ze
het vroegste licht
het nauwelijks begonnen donker
van ingetreden stemmen.

Tafels in kloosters willen niks.
Alleen wachten

op wat de dag beweegt
de avond brengt
de nacht weghapt.

zie ook overzichtspagina ‘hoeveel weegt BLAUW’

Luciano Fabro toelichting Iconografia

 

We zien een sobere lange tafel, bedekt met een zuiverwit tafelkleed. Op de tafel staan acht kristallen schalen die gevuld zijn met gedistileerd water en met stukken glas waarin de namen gegraveerd zijn van mensen die omwille van hun vooruitstrevende ideeën fysiek geweld werd aangedaan. We lezen de namen van o.a. Pasolini, Marie Curie, Tantalo, Bruno. Door de grillige vorm lijken de brokstukken op afgehakte hoofden of ledematen. Dit contrasteert met de fraai geslepen kristallen schalen, het nette tafelkleed en het gezuiverde water.
Wat we op het eerste gezicht zien, moeten we dus herzien en dit is net datgene wat Fabro van de toeschouwer verwacht.