Jellema-Menzel

Jellema-Menzel
Adolf von Menzel ‘Balkon Kamer’

Das balkonzimmer (Adolf Menzel)

C. O. Jellema


Een schilderij dat nergens over gaat?
dan van de beide biedermeierstoelen
de houding, omgewend, wat zij bedoelen
in hun mahoniehout te zijn. Er staat

niets in de spiegel wat gebruik verraadt:
daar is de sofa echt, van een bevroeden
van dingzijn de bevestiging. Vermoeden
de stoelen dat? – de spiegel als gelaat,

aangezicht ziende in het aangezicht. –
vitrages, licht bewogen op de wind
door balkondeuren, werden zelf dit licht

dat in de kamer stroomt als warmte, zich
even aan dingen hecht, hun vormen vindt,
dan over de vloer doorvloeit in ’t gedicht.

Jellema-Menzel
Adolf von Menzel ‘Slaapkamer’