Jooris-Bonnard

Jooris-Bonnard
Pierre Bonnard ‘Grand Nu Jaune’

Bonnard

Roland Jooris

Hoeft het nog, de dingen
zijn ontkleed, hij smaakt
het avondblauw, het uitgepuurde
leed, het eindige dat in hem
duur geworden is

In dubbende angstvalligheid
legt hij de twijfel in zijn verfhuid
bloot

Wat omgaat in zijn hoofd
morst hij omzichtig
stuntelend uit zijn precies
penseel: het weinig wit
op zijn ontdaan gezicht,
het afgrondelijke
dat doof zijn blik
uitholt

Hij lijkt die aardse monnik wel
die in het aanschijn van het niets
het zinnelijke tot in de paarse geuren
van de schoonheid proeft, tot
in de kleuren van belegen fruit
ontvleesd van sterfelijkheid

Jooris-Bonnard
Pierre Bonnard ‘Nu Bleu’