Gerrit Rietveld Kinderstoel

Gerrit Rietveld Stoel

Gerrit Rietveld Stoel

Toeval

Roland Jooris

een huis:
            een rechthoek, een
            driehoek, een
            vierkant
een boom:
            een balk met een
            cirkel erop
een dorp:
            een veelheid van
            vlakken of een
            geometrische
            plattegrond

kubistisch op zoek
naar structuur, hoewel
niet altijd voorhanden
want daar valt een blad
van een boom, ginds
geurt de mesthoop nog
steeds, een kat loopt
de melkpan omver en
een duif bevlekt kirrend
je blikveld

en toch, zo’n stoeltje
van Rietveld, dat ziet er
wel stevig uit.

Gerrit Rietveld onbeschilderde stoel  Gerrit Rietveld Kinderstoel  Gerrit Rietveld