Max Beckmann Carnival The Artist and His Wife 1925

Max Beckman Quappi in pink

Max Beckman ‘Quappi in pink’

Quappi

Manuel Kneepkens 

 

Ach, Quappi, wie bezoekt nog
de zelfgeverfde schemering van ons zolderatelier
met z’n verwaarloosde potten geranium
& dakgoten, bleek van honger, hoog boven het Rokin

wij zijn immers dood

Nooit meer onze lichamen, naakt als gember
onder het linnen, afgestorven, van ons bed
met uitzicht op det grauw-zilveren schedel
van de Munttoren

wij zijn immers dood

Nooit meer je kapsel hoekig ivoor-
zwart geknipt
als muziek uit de Dreigroschenoper

als dat van Cabaretdanseressen, halfbloot, wip-
neuzig
in wijlen de Weimar-republiek

O, Quappi, nooit meer ons entartet
begeren
dat van schilder tot schildersmodel

en dat van schildersmodel
tot schilder…

wij zijn immers dood!

was getekend:

Max Beckmann

Max Beckmann Quappi in blue 1926

Max Beckmann ‘Quappi in blue’ 1926

Quappi

Manuel Kneepkens 

 

Oh, Quappi, who still visits
the self-painted twilight of our attic studio
with its neglected pots of geraniums
& roof-gutters, pale with hunger, high above the Rokin

we are dead after all

Never again our bodies, naked as ginger
under the linen, dead, from our bed
with a view of the grey-silver skull
of the Munt Tower

we are dead after all

Never again your hair style angularly cut
ivory-black
like music from the Dreigroschenoper

like that of Cabaretdanseuses, half-naked
in the late Weimar Republic

O, Quappi, never more our entartet
desire
of artist to artist’s model

and of artist’s model
to artist…

we are dead after all!

was signed:

Max Beckman

translated into English by Hans van den Bos


Max Beckmann Carnival The Artist and His Wife 1925
Max Beckmann ‘Carnival: The Artist and His Wife’ 1925