Paul Klee Met zonder hoofden

Aristide Joseph Bonaventure Maillol - Study for La mediterranee
Aristide Joseph Bonaventure Maillol – ‘Study for La mediterranee’

Song van het Boymans-Van Beuningen

Manuel Kneepkens 

I

KLANG!

Zegt de Mailliol in ’t Boymans, de zwaar geschapene
als ik op haar metalen billen mep

( Moet je horen hoe luidkeels rood en paars
de sirenes ruisen

straks, als ik de Salvador Dalì’s  jat…)

II

Uit de broosheid van haar borsten
steel ik
de kleur van het (bijna) niets

Steels buigt ze zich voorover
melknaakt haar schoot

: “Liefste,
ben ik soms ook door Van Meegeren geschilderd ?’’

O, Boy! O, Boy-
mans ! Net Bambi, Delfts Blauw !

III

Schilder, in het rijk van het genot
gloeit mijn schoot rood op
als op een gouache van Kandinsky

Kom dan, zijn alle minnaars van de Kunst niet
een
twee, drie
vier
voet-
noten
bij een klein, wit naakt van Paul Klee?

Kom

dan-
sen wij samen op linnen!

KLANG!

Salvador Dali, Landschap met touwtje springend meisje 1936

Salvador Dalí ‘Landschap met touwtje springend meisje’ 1936

Song of the Boymans-Van Beuningen

Manuel Kneepkens 

I

Clang!

Says the Maillol in the Boymans, the heavily-built
when I smacked her metal bottom

(You should hear how loudly the sirens roar
red and purple

later on, when I nick the Salvador Dalis…..)

II

From the fragility of her breasts
I steal
the colour of (almost) nothingness

Stealthily she bends forward
her lap naked as milk

:”Darling.
Have I perhaps also been painted by Van Meegeren?”

Oh, Boy! Oh Boy-
mans! Like Bambi, Delft Blue!

III

Painter, in the kingdom of pleasure
my lap glows red
as on a gouache by Kandinsky

Come on, are not all lovers of the Arts
one
two, three
four
foot-
notes
by a small, white nude of Paul Klee?

Come

let us

dance together on linen!

CLANG!

translated into English by Hans van den Bos


Han van Meegeren 1889-1947 De maaltijd van Emmaus 1937
Han van Meegeren 1889-1947 ‘De maaltijd van Emmaus’ 1937

Wassily Kandinsky, Lyrisches, 1911
Wassily Kandinsky ‘Lyrisches’ 1911

Paul Klee Met zonder hoofden
Paul Klee ‘Met zonder hoofden’