Vincent van Gogh Slaapkamer in Arles

Vincent van Gogh Korenveld met kraaien

Vincent van Gogh ‘Korenveld met kraaien

Vincent van Gogh

Manuel Kneepkens

Hij schilderde de  raven in het koren
zo zwart
als het koren onheilspellend geel

dat je die krengen als het ware “Corax!  Corax!”
in de verf hoort
krassen

Maar dat was hem onvoldoende eenzaam

Toen schilderde hij een bed zo vol leegte
dat niemand daarin liggen wou
Zelfs hijzelf niet

Ook dat bleek onvoldoende suïcidaal…

Toen, in zijn wanhoop, sneed hij zich een oor af

Het wordt  eentonig, het hielp niet

Vervolgens schoot hij zich met een revolver

door de borst…

Nu moest hij toch eindelijk…

Maar nee…

Niets helpt tegen de Onsterfelijkheid!

Vincent van Gogh Slaapkamer in Arles

Vincent van Gogh ‘Slaapkamer in Arles’