Picasso The Fall of Icarus 1958 in UNESCO building

Pablo Picasso Minotaurus
Pablo Picasso ‘Minotaurus’

PicassoManuel Kneepkens

De Minotaurus is een liegbeest uit Kreta
Vraag maar aan Pablo PicassoDie tekent ervoor!

Kreta, waar de zon beroert


de baarden van lachers, drinkers
minnaars, uitbundig!

En zo ook tuimelen, vlak langs de kust
over elkanders snuiten
de dolfijnen, de Vrolijke Broers
van de Mediterranen, plukkers van sponzen

die duiken, met open , verwonderde ogen
langs inktvis & zeeanemonen
& van schelpen het surrealistisch paarlemoer

Helaas, dàt  Kreta is een Kretenzische leugen
het ontkent, doodskoppig, de nachtkant van Kreta
(en dus ook van Pablo Picasso)

het kubistisch labyrint van het monster Minotaurus
aan wie ik wilde ontsnappen
ik
        
I
                  C
          A
 
                
  R
          
U
                    S

een zonnige jongen met vleugels / van onmacht

Pablo Picasso The Fall of Icarus 1958

Pablo Picasso ‘The Fall of Icarus’ 1958

Picasso


Manuel Kneepkens

The Minotaur is a fibber from Crete
Just ask Pablo Picasso

Who signs for it!


Crete, where the sun touches
the beards of laughing people, drinkers
lovers, exuberant!

And also, near the coast
over each other snouts tumble
the dolphins, the Boon Companions
of the Mediterraneans, sponge-pickers

who dive, with open, astonished eyes
along octopus & sea anemones
& the surrealistic mother-of-pearl of shells

Sadly, that Crete is a Cretan lie
it denies, pigheadedly, the dark side of Crete
(and thus also of Pablo Picasso)

the cubist labyrinth of the monster Minotaur
from whom I wished to escape
I

I
       C
A
        R
U
         S

a sunny boy with wings / of incapacity

translated into English by Hans van den Bos

Picasso The Fall of Icarus 1958 in UNESCO building
Picasso The Fall of Icarus 1958 in UNESCO building