Kneepkens-Vinci

Leonardo Da Vinci Vitruve man

Leonardo Da Vinci ‘Vitruvius man’

Leonardo da VinciManuel Kneepkens

Hij tekende de eerste Vlindermens

hij schilderde de glimlach
op de lippen van La Gioconda
haast Dagpauwogig
mild

zijn tekenstift
opende op de ene vlindervleugel
na de andere
de Gulden Snede
van de Hemeldeur naar het Heelal

daarachter  begluurde hij  
van de Engelen
de onschuld van hun naaktheid

en wist hij zelfs in spiegelschrift te vangen
de rorschach van hun vlinderGod

vlinder Vader  vlinder Moeder

vlinder Kind

het begin van alle licht…

Zo onderwees hij ons

hoe te vliegen

Kneepkens-Vinci
Leonardo Da Vinci ‘Mona Lisa’

Leonardo da Vinci

Manuel Kneepkens

He drew the first Butterfly-man

he painted the smile
on the lips of La Gioconda
almost Peacockishly
faint

his drawing-stylus
opened on one butterfly wing
after the other

the Golden Section
of the Heavenly Door to the Universe

behind that he peeped at
the Angels’
innocence of their nudity

and he even succeeded capturing in mirror-image
the Rorschach of their butterfly God

butterfly Father butterfly Mother

butterfly Child

the beginning of all light….

translated into English by Hans van den Bos