Jan Voerman Gezicht op Hattem

Jan Voerman IJsselgezicht

Jan Voerman ‘IJsselgezicht’

VoermanManuel Kneepkens

Het is een heilig dier
de Koe
het graast je hoofd leeg …

Allereerst schildert hij wolken, alsmaar wolken
traag voortglijdende
vreedzaamheid

Daaronder weiland, waarin loom graast
een handvol rundvee
tongstrelend roodbont neergezet

Hoor, hoe het landschap
loeit stilte

aan de IJssel, oeverloos …

En overal

(onzichtbaar
als in een Verkade –album, licht vergaan …)

koeienvlaaien van geluk!

Jan Voerman Gezicht op Hattem
Jan Voerman ‘Gezicht op Hattem’