Kopland-Vinci

Kopland-Vinci
Leonardo da Vinci ‘The Battle of Anghiari’ (detail)

CAVALLI DI LEONARDO*

(Rutger Kopland)

Al die schetsen die h ij naliet-

eindeloze reeksen herhalingen: spierbundels, pezen,
knoken, gewrichten, die hele machinerie
van drijfriemen en hefbomen waarmee
een paard beweegt,

en uit duizenden haarfijne lijntjes haast onzichtbaar
zacht in het papier verdwijnende huid
van oorschelpen, oogleden, neusvleugels,
huid van de ziel –

hij moet hebben willen weten hoe een paard
wordt gemaakt, en hebben gezien
dat dat niet kon,

hoe het geheim van een paard zich uitbreidde
onder zijn potlood.

Maakte de prachtigste afbeeldingen, bekeek ze,
verwierp ze.

* Tentoonstelling van schetsen van Leonardo da Vinci

Kopland-Vinci Kopland-Vinci

Kopland-Vinci 

Kopland-Vinci 
Kopland-Vinci Kopland-Vinci
Kopland-Vinci Kopland-Vinci
Kopland-Vinci Kopland-Vinci
Kopland-Vinci Kopland-Vinci
Kopland-Vinci Kopland-Vinci
Kopland-Vinci
Leonardo da Vinci tekeningen