Kopland-Westerik-02

Kopland-Westerik-02
Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag01’

Afdaling op klaarlichte dag

Rutger Kopland

1

Je ziet hoe het gebeurt
het is klaarlichte dag – en het gebeurt

voor je ogen zie je hoe het lichaam
van een man
levend afdaalt in de aarde.

Het is heel licht, het is van dat hevige
lente-licht waarin je weer even ziet: ja dit
dit was het landschap
hemel en aarde knotwilg gras.

Lichaam, denk ik, als je mijn eigen lichaam bent
waar heb je me gevonden
waar breng je me heen
waar laat je me gaan

en hoe moet het zijn zonder jou,

hoe lang, hoe diep, hoe alleen.

 Kopland-Westerik-02

Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag02’

2

Je ziet hoe het gebeurt
het is klaarlichte dag – en het gebeurt

voor je ogen zie je hoe de lichamen
van een man en een vrouw
samen levend afdalen in de aarde.

Het is heel licht, het is van dat hevige
lente-licht waarin je weer even ziet: ja dit
dit was het landschap
hemel en aarde knotwilg gras.

Lichamen, denk ik, als je mijn de lichamen zijn
van haar en mij
waar heb jullie ons gevonden

waar breng jullie ons heen
waar laten jullie ond gaan

en hoe moet het zijn zonder jullie,

hoe lang, hoe diep, hoe alleen.

Kopland-Westerik-02
Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag’ tekening
NB ‘Afdaling op klaarlichte dag03’ heb ik nog niet kunnen achterhalen

3

Je ziet hoe het gebeurt
het is klaarlichte dag – en het gebeurt

voor je ogen zie je hoe het lichaam
van een vrouw
levend afdaalt in de aarde.

Het is heel licht, het is van dat hevige
lente-licht waarin je weer even ziet: ja dit
dit was het landschap
hemel en aarde knotwilg gras.

Lichaam, denk ik, als je mijn eigen lichaam bent

van haar
waar heb je haar gevonden

waar breng je haar heen
waar laat je haar gaan

en hoe moet het zijn zonder jou,

hoe lang, hoe diep, hoe alleen.

Kopland-Westerik-02
Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag04’

4
 
Je ziet hoe het gebeurt
het is klaarlichte dag – en het gebeurt
voor je ogen zie je hoe het lichaam
van een man
levend afdaalt in de aarde.

Het is heel licht, het is van dat hevige
verzadigde zomer-licht waarin je weer even ziet: ja dit
dit was het landschap
hemel en aarde verbonden door grasgroene bomen.

Lichaam, denk ik, als je mijn eigen lichaam bent
waar heb je me gevonden
waar breng je me heen
waar laat je me gaan

en wat is het in dat hoofd van mij
angst of verlangen, weerzien of afscheid
voor aarde, van aarde, naar aarde.

Kopland-Westerik-02
Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag05’

5

Je ziet hoe het gebeurt
het is klaarlichte dag – en het gebeurt

voor je ogen zie je hoe het kleine lichaam
van een meisje
levend afdaalt in de aarde.

Het is heel licht, het is van dat hevige
verzadigde zomer-licht waarin je weer even ziet: ja dit
dit was het landschap
hemel, aarde, riviertje, boompjes, gras.

Lichaam, denk ik, als het lichaampje bent

van haar
waar heb je haar gevonden

waar breng je haar heen
waar laat je haar gaan

en hoe moet het zijn zonder jou,

hoe lang, hoe diep, hoe alleen.

De dichter liet zich voor dit vers inspireren door een reeks schilderijen van Co Westerik met dezelfde titel. De schilderijen zijn eenvoudig van aard, maar onder de naïeve beelden gaat een voelbare spanning schuil. De woorden van Kopland zijn ook eenvoudig, maar zorgvuldig gekozen. De schilderijen herinneren de dichter aan zijn eigen sterfelijkheid. En hij speelt ons de vragen door, vrij vertaald: ‘Wat blijft er van me over als dat lichaam van mij in de aarde afdaalt?’ In de laatste regel horen we de woorden van Aswoensdag terug: ‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’.

Hieronder vindt u nog de engelse vertaling van deze gedichten door J.M. Coetzee

Kopland-Westerik-02
Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag01’

 Descent in Broad Daylight

Rutger Kopland

1

You see it happen
it is broad daylight – and behold
before your eyes the body
of a man
plummets living into the earth.

Bright day, the sort of intense
spring light in which it all comes back: yes, this
this was the landscape
sky, earth, pollard-willow, grass.

Body, I think, if you are my own body
where did you find me
where are you taking me
where will you leave me

and how must it be without you
how long, how deep, how alone.

 Kopland-Westerik-02

Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag02’

2

You see it happen
it is broad daylight – and behold
before your eyes the body
of a man and a woman
together plummets living into the earth.

Bright day, the sort of intense
spring light in which it all comes back: yes, this
this was the landscape
sky, earth, pollard–willow, grass.

Bodies, I think, if you are the bodies
of her and me
where did you find us
where are you taking us
where will you leave us

and how must it be without you
how long, how deep, how alone.

Kopland-Westerik-02
Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag’ tekening
NB ‘Afdaling op klaarlichte dag03’ heb ik nog niet kunnen achterhalen

3

You see it happen
it is broad daylight – and behold
before your eyes the body
of a woman
plummets living into the earth.

Bright day, the sort of intense
spring light in which it all comes back: yes, this
this was the landscape
sky, earth, pollard–willow, grass.

Body, I think, if you are the body
of her
where did you find her
where are you taking her
where will you leave her

and how must it be without you
how long, how deep, how alone.

Kopland-Westerik-02
Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag04’

4

You see it happen
it is broad daylight – and behold
before your eyes the body
of a man
plummets living into the earth.

Bright day, the sort of intense
saturated summer light in which it all comes back: yes, this
this was the landscape
sky and earth connected by grass–green trees.

Body, I think, if you are my own body
where did you find me
where are you taking me
where will you leave me

and what is it in that head of mine
fear or longing, return or farewell
for earth, from earth, to earth.

Kopland-Westerik-02
Co Westerik ‘Afdaling op klaarlichte dag05’

5

You see it happen
it is broad daylight – and behold
before your eyes the body
of a girl
plummets living into the earth.

Bright day, the sort of intense
saturated summer light in which it all comes back: yes, this
this was the landscape
sky, earth, stream, saplings, grass.

Little body, I think, if you are the little body
of her
where did you find her
where are you taking her
where will you leave her

and how must it be without you
how long, how deep, how alone.

vertaling: J.M. Coetzee

De dichter liet zich voor dit vers inspireren door een reeks schilderijen van Co Westerik met dezelfde titel. De schilderijen zijn eenvoudig van aard, maar onder de naïeve beelden gaat een voelbare spanning schuil. De woorden van Kopland zijn ook eenvoudig, maar zorgvuldig gekozen. De schilderijen herinneren de dichter aan zijn eigen sterfelijkheid. En hij speelt ons de vragen door, vrij vertaald: ‘Wat blijft er van me over als dat lichaam van mij in de aarde afdaalt?’ In de laatste regel horen we de woorden van Aswoensdag terug: ‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’.

zie ook: KunstKolom over Co Westerik

Kopland-Westerik-02 Kopland-Westerik-02 Kopland-Westerik-02
  Co Westerik