Korteweg-Rysselberghe

Korteweg-Rysselberghe


Theo van Rysselberghe
Portret van Marguerite van Mons

Anton Korteweg

Nam je afscheid, zo juist, van wie wou
dat je bleef, maar ij niet Marguerite,
jij wilt weg naar wie je niet zien kan:
een heer aan de andere kant
van de deur, die je straks in je hals?

Of verlaat je wie niet naar je kijkt meer
– hij is weer verdiept in zijn boek –
op weg naar wie lang je verwacht al:
een vader, een moeder, een schilder?

Mij maakt het niet uit, Marguetite.
Naar wie je ook gaat, naar mij niet.