Leeflang-Rembrandt

Leeflang-Rembrandt

Als Paulus

Ed Leeflang

Wij kijken zonder hoop in wie dan ook,
de kin nadert de romp steeds meer.
Het naslagwerk in onze handen
leidt af, zij leggen het haast neer.

Ons voorhoofd fronst zich in het spottend licht,
wenkbrauwen kwamen van vorsen
tenslotte tot hun hoogste stand.

In ons gezicht versteent de wang,
oogranden hebben zich verwijd;
het wil niet staan naar hoon
en niet naar stank, naar zelfverwijt.
En het weerstaat de aanvechting daartoe.

Nu zal het buiten weer zijn
dat voor buren iets betekent, maar
wij zijn alleen en onderweg is onze blik,
die zich heeft afgewend van wandel,
naar de spiegel toe.

Het zwaard in de overslag van zijn mantel, het attribuut van de apostel Paulus, die in Rome met een zwaard onthoofd werd, maakt duidelijk dat Rembrandt zich hier als de apostel heeft afgebeeld. De papierrollen met Hebreeuwse letters in zijn hand zijn waarschijnlijk bedoeld als de brieven die Paulus schreef aan de christelijke gemeenten in Klein-Azië. Daaraan refereert Leeflang al direct in het eerste vers en aan het slot van het gedicht, meer speciaal aan I Korintiërs 13 vers 12:
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.’ Leeflang heeft in ‘Zelfportret als de apostel Paulus’ Rembrandt en de apostel als een twee-eenheid opgevat. Vandaar dat consequent ‘wij’.


zie ook: 
Rembrandt – Aafjes,
Rembrandt – Baeke, Rembrandt – Balkt, Rembrandt – Barnas, Rembrandt – Bernlef, Rembrandt – Boeken, Rembrandt – Brabander, Rembrandt – Brassinga, Rembrandt – Bruinja, Rembrandt – Claus,
Rembrandt – Decker, Rembrandt – Emmens, Rembrandt – Enquist, Rembrandt – Gerhardt, Rembrandt – Gerlach, Rembrandt – Harmens, Rembrandt – Herzberg, Rembrandt – Hofman, Rembrandt – Kemp, Rembrandt – Knibbe, Rembrandt – Kopland, Rembrandt – Meekers,Rembrandt – Menkveld, Rembrandt – Moeyaert, Rembrandt – Schiferli,Rembrandt – Schulte-Nordholt, Rembrandt – Soepboer, Rembrandt – Spinoy, Rembrandt – Tentije,
Rembrandt – Vestdijk, Rembrandt – Vestdijk02,
Rembrandt – Vestdijk03 Rembrandt – Wissen.

Gedichtencyclus Rembrandt en de Engelen

Leeflang-Rembrandt

Leeflang-Rembrandt

Leeflang-Rembrandt

Leeflang-Rembrandt