Leenders-Magritte

Rene Magritte Arnheims-domein
Rene Magritte ‘Arnheims-domein’

Vergaderzaal Magritte

Herman Leenders

 

Wij vergaderen
Onder de minzame blik
Van koning en koningin
Met grauwe boorden
Met rouwnagels
Met zoutringen
In zijn slechte adem
In de lucht van haar friteuse
In de rook van de laatste sigaret
Met een gehavend gebit
Met neusharen en flaporen, tegen licht
Met laatkomers en absenten
De onzichtbaren, de onmisbaren
De blaaskaken, de bazen
Met eigendunk en hoogmoed
Verhalen naast de kwestie
Principes en vetes
Verveling en gegeeuw
Gemompel en geprevel
Baardplukken en vingerkammen
Gepriegel aan nagels en riemen
Geschuifel en gestommel
Lauwe koffie en slappe speculaas
Met agenda’ s die niet willen passen
Achter grote tafels in te zware stoelen
Met dromen en misverstanden
Met versprekingen en spraakgebreken
(“Out of the blues”
En niemand durft te lachen)
In grijze kostuums, met witte onbehaarde kuiten
Met een tong als een plastron
Over het gebeuren, naar de toekomst toe
Over het hypothetische, het onwaarschijnlijke
Het onmogelijke, de complexiteit
Complexer dan het zijn
De wet en het geweten
O PowerPoint
O Frère-Orban
Die op zijn sokkel
Vecht voor vrijheid
Tot zijn laatste ademtocht
Achter glas wolkjes van Magritte
Ingekaderd, vastgenageld
De arend wrikt zich los uit graniet

Rene Magritte Arnheims-domein 1949
Rene Magritte ‘Arnheims-domein’ 1949

Rene Magritte Les Valeurs Personnelles Personal Values 1952
Rene Magritte ‘Les Valeurs Personnelles Personal Values’ 1952

Leenders-Magritte
Magritte Museum in Brussel

zie ook de paragraaf over Magritte in het artikel ‘Binnen kijken in beroemde ateliers’