Looy-Rembrandt
Rembrandt van Rijn 'Hendrickje Stoffels' 1650

Voor Rembrandt's standbeeld

Jacobus van Looy


In huldigende stoete
Wij komen aangetreden
Door Uwe oude stede
Rembrandt, tot Uw voeten.

Stil, uit tijd en duister
Ziet Uw gelaat ons aan,
Ziet onze ziel U staan
In wondervolle luister.

O geest, hoog opgericht
Die 's menschen pracht en stijden,
Die 's menschen last en lijden
Voor eeuwig hief in 't licht.

Wij, kunstenaars al te gader
In huldigende stoete
Wij buiten voor Uw voeten
Rembrandt, ons aller vader.

Maart 1906

Looy-Rembrandt
Rembrandt van Rijn 'Hendrickje Stoffels' (Louvre - Parijs)