Lucebert-Moore

Lucebert-Moore

moore

Lucebert

het is de aarde die drijft en rolt door de mensen

het is de lucht die zucht en blaast door de mensen

de mensen liggen traag als aarde

de mensen staan verheven als lucht
uit de moederborst groeit de zoon
uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter
als rivieren en oevers vochtig en droog is hun huid
als straten en kanalen staren zij in de ruimte
hun huis is hun adem
hun gebaren zijn tuinen
zij gaan schuil
en zij zijn vrij

het is de aarde die drijft en rolt
het is de lucht die zucht en blaast
door de mensen

Lucebert-Moore

Lucebert-Moore