Merode-Massys

Merode-Massys
Quenten Massys heeft Maria vele malen afgebeeld het schilderij hierboven
is echter niet het in dit gedicht bedoelde schilderij ik zoek nog even verder.

Madonna van Quinten Metsijs

Willem de Mérode

Blond zijn uw haren, en uw handen
Zoo vroom en teêr gelijk het gras
Dat van de zon beschenen was
Een lentemorgen als de landen
Het huivren van de witte dauw
Afschudden, en het zuiver gloeien
Van ’t voorjaar in zich voelen vloeien
En stil zijn onder ’t diepe blauw.

Gij voelt in aandacht weggedoken,
Hoe Gods seizoen is aangebroken
En reeds uw rijpen schuw begint.

Uw oogen zedig opgeslagen
Bereiden zich den glans te dragen
Die straks breekt uit uw stralen kind.

Quinten Massijs
Leuven 1466 – 1530 Antwerpen
Maria in gebed
Olieverf op paneel, 38 x 28 cm, ca. 1505

Merode-Massys  Merode-Massys  Merode-Massys 
Quinten Massijs Leuven 1466 – 1530 Antwerpen

Quinten Massijs
Leuven 1466 – 1530 Antwerpen
Massijs (ook Metsijs of Matsijs of Quentin Massys genoemd) schilderde religieuze voorstellingen, portretten en een aantal genrevoorstellingen. Zijn figuren hebben vaak een Middeleeuwse ingetogenheid, maar de composities tonen ook kennis van de Italiaanse Renaissancekunst. Als achtergrond van zijn schilderijen, zowel bij de portretten als bij religieuze voorstellingen, gebruikt hij landschappen die hij wellicht ontleende aan het werk van zijn tijdgenoot Joachim Patinier. Massijs was bevriend met Erasmus, van wie hij ook portretten heeft geschilderd

Dit schilderij maakt deel uit van een tweeluik; op het andere luik is Christus uitgebeeld als Salvator Mundi, de redder der wereld. Maria, getooid met een kroon, is hier de koningin des hemels. Dergelijke kleine diptieken waren doorgaans bestemd voor privé-devotie. Het is een jeugdwerk van Massijs, waarin de invloed van het werk van de zgn. Vlaamse primitieven, onder wie vermoedelijk leermeester Dirck Bouts, nog een belangrijke rol speelt.
Het sonnet is volgens De Mérodes biograaf Hans Werkman voor het eerst gepubliceerd in 1928 in het Vlaamse literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en werd geschreven na een reis door Vlaanderen in oktober 1926. Een variant is getiteld ‘Antwerpen III’, wat het aannemelijk maakt dat juist deze Madonna in het Museum in Antwerpen De Mérode heeft geïnspireerd. De dichter dicht Maria in de tweede strofe zwangerschap toe en accentueert zodoende dat zij de moeder van Jezus zal worden. Een afbeelding van dit schilderij zou in zijn studeerkamer in Eerbeek gehangen hebben.

Merode-Massys  Merode-Massys  Merode-Massys 
Merode-Massys  Merode-Massys  Merode-Massys 
Merode-Massys  Merode-Massys  Merode-Massys 
Quinten Massijs Leuven 1466 – 1530 Antwerpen