Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo “De bekering van Saul” en “De kruisiging van Petrus” 

Gekomen is het bootje van mijn leven

Michaelangelo

 

Gekomen is het bootje van mijn leven
over een zee waar ’t stormt uit alle macht
dicht bij de haven, waar men dag en nacht
van al zijn daden rekenschap moet geven.

Ik zie, nu ik naar ’t einde wordt gedreven,
hoe kunst en schoonheid en verbeeldingskracht,
waaraan ik slaafs een vege hulde bracht,
met leugens en illusies zijn doorweven.

En ach, sinds de aardse liefde in mij zwijgt,

Hoop ik alleen nog maar op Gods erbarmen,

Nu ook de tweede dood mij al bedreigt

 

Ik vind geen vrede meer in verf of marmer,

Omdat mijn hart nog slechts naar Hem opstijgt

Die ons aan ’t kruishout koesterde in zijn armen.

 Michaelangelo-Michaelangelo
Cappella Paolina

Aan het eind van zijn leven schildert Michaelangelo twee fresco’s in de Cappella Paolina, die grenst aan de Sixtijnse Kapel, De bekering van Saulus en De kruisiging van Petrus. Deze opdrachten van Paus Paulus III uit 1542 zijn in alle opzichten veel minder virtuoos geschilderd dan de fresco’s in de aangrenzende Sixtijnse Kapel.

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo “De bekering van Saul”

Michaelangelo heeft Saulus niet geschilderd als de jonge man die hij in de bijbel is, maar oud en grijs, bijna als een soort zelf portret. Schoonheid is hier niet meer de boodschap, alle aandacht gaat uit naar de twee figuren die de geestelijke boodschap van het schilderij overbrengen: Christus, de almachtige verlosser boven en Saulus beneden.

Het andere fresco De kruisiging van Petrus is een onheilspellende schildering. Petrus wordt door potige Romeinse soldaten ondersteboven gekruisigd, een menigte heeft zich verzameld om getuigen te zijn van zijn marteldood. Petrus kijk ons onheilspellend aan. De bedoeling lijkt de pausen te herinneren aan hun plicht niet voor aardse roem te leven, maar voortdurend het leven en de zelfverloochening van de allereerste paus te gedenken.

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo
Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo “De kruisiging van Petrus” 

De paus die Michaelangelo de opdracht voor De kruisiging van Petrus gegeven had, overleed in 1549, voor het werk voltooid was. Michaelangelo zag in dat ook zijn eigen tijd afliep. Kort daarna schreef hij een sonnet waarin hij het eind van zijn leven aankondigt en afstand doet van de kunst – zie hier boven -. De kruisiging van Petrus zou dan ook zijn laatste schildering worden. De kunstenaar droeg het op aan Giorgio Vasari, die het in zijn levensbeschrijving van Michaelangelo afdrukte.
Toen Michaelangelo zijn laatste schilderingen maakte, bevond hij zich midden in zijn eigen, persoonlijke reformatie, waarin hij de perfectie en schoonheid van zijn oudere werk verwierp. Hij schiep een kunst die uitdrukte dat de maker zich teleurgesteld voelde door de kunst zelf en klaar was voor het hiernamaals. In de Cappella Paolina brak hij zijn toverstaf.

Hoewel het niet helemaal in deze rubriek past, Michaelangelo is namelijk zowel de dichter als de schilder – en het gaat in deze rubriek met name om het reageren op elkaars werk – vond ik het toch te mooi om niet weer te geven.

In “De vinger van God” – het ontwaken van Adam – onderdeel van de fresco’s in de Sixtijnse kapel reageert Michaelangelo wel op het werk van een andere dichter. Namelijk op een hymne die op de verkiezingsdag van de paus wordt gezongen. Ik ben nog op zoek naar de volledige tekst, maar hierbij vast een gedeelte. Die volledige tekst heb ik inmiddels gevonden, maar wel een zeer stroeve vertaling, waarin bepaald geen sprake meer is van een “vinger van de vaderlijke rechtrhand”, laat staan van zintuigen die ontbranden. De volledige tekst Nederlands en Latijn vindt u helemaal onderaan. Ik zoek nog even verder naar een meer poëtische vertaling.

Michaelangelo-Michaelangelo

Gij  ….Vinger van de vaderlijke rechterhand …

Michaelangelo

Gij  ….Vinger van de vaderlijke rechterhand …
Laat door uw licht onze zintuigen ontbranden,
stort uw liefde uit in ons hart …

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo “De vinger van God” – Het ontwaken van Adam – Onderdeel van de fresco’s in de Sixstijnse Kapel.

Gods macht wordt hier fysiek voorgesteld in zijn gespierde lichaam en de strenge blik in zijn ogen.
Over het thema van het plafond is het laatste woord gelukkig nog niet gezegd. De episoden uit het oude testament en de voorspellingen van profeten en Sybillen zouden met elkaar verbonden zijn omdat ze naar middeleeuwse ideeën de komst van Christus aankondigden. De Sybillen worden in verband gebracht met het Griekse orakel van Delphi. Blijkens bewaard gebleven tekeningen gebruikte Michaelangelo voor zijn Sybillen gespierde mannelijke modellen.
Michaelangelo maakt voor het gehele plafond meer dan tweehonderd voorbereidende schetsen, die met grote zorg op de definitieve grootte op kartons werden overgebracht. Deze werkkartons werden tegen de natte, dagelijks aangebrachte stuclaag gelegd, waarna de buitenlijnen met een graveerpriem (de groeven zijn nog zichtbaar) werden nagetrokken. Michaelangelo schilderde het gehele gewelf zelf: zijn helpers had hij ontslagen omdat ze knoeiwerk leverden. Na veel onderbrekingen werd het plafond in 1512 onthuld. Nog steeds kijken we stil van bewondering naar zijn visie op Gods macht en het geestelijk ontwaken van de mens. Overigens een heel andere visie dan die hij tegen het eind van zijn leven in de fresco’s van de Cappella Paolina zou uitdragen. (zie hierboven)
Chris30.04.09

/ 06.05.09

De tekst is vermoedelijk van de Benedictijner monnik Hrabanus Maurus (780 – 856 een van de grootste geleerden uit de vroege middeleeuwen) en wordt meestal in het Gregoriaans gezongen, hoewel hij ook als inspiratiebron diende voor andere componisten, zoals in het eerste deel van de achtste symfonie van Gustav Mahler.
Binnen de katholieke kerk wordt de hymne meestal vertolkt bij wijdingen van priesters, diakens en bisschoppen. Ook wordt het Veni Creator traditioneel gezongen als de kardinalen de Sixtijnse Kapel betreden voor een conclaaf om een nieuwe paus te kiezen.

Michaelangelo-Michaelangelo

 

De Nederlandse vertaling uit het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk luidt:

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

 

Hrabanus Maurus

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

O hand die God ten zegen houdt,

O taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,

geef ons de vrede weer voorgoed,

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

O Geest van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.

Aan God de Vader zij de eer

en aan de opgestane Heer

en aan de Geest die troost en leidt

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen

Overigens is deze vertaling heel wat minder poëtisch dan het fragment hierboven. Van een Vinger Gods is hier geen sprake meer, of was dit van het begin af aan al een vrije interpretatie van Michaelangelo zelf.

De tekst, in het Latijn luidt:

Veni, Creator Spiritus

 

Hrabanus Maurus

Veni, Creator Spiritus

mentes tuorum visita

Imple superna gratia

quae tu creasti pectora.

Qui Paraclitus diceris,

Donum Dei Altissimi,

fons vivus, ignis, caritas,

et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,

dextrae Dei tu digitus;

tu rite promissum Patris,

sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,

infunde amorem cordibus,

infirma nostri corporis,

virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,

pacemque duces protinus,

ductore sic te praevio,

vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,

noscamus atque Filium,

te utriusque Spiritum

credamus omni tempore.

Sit laus Patri cum Filio,

Sancto simul Paraclito:

nobisque mittat Filius

charisma Sancti Spiritus.

Amen

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo-Michaelangelo

Michaelangelo “De vinger van God” – Het ontwaken van Adam – Onderdeel van de fresco’s in de Sixstijnse Kapel.