Vincent van Gogh Drie handen met vork tekening

Vincent van Gogh Handen tekening
Vincent van Gogh ‘Handen’

Zie hoe de handen
Diverse studies van handen

Helma Michielsen-van Deurzen

1.
Hij schildert met lijn en nerf
schilder hij handen, als hou tin de
kromming gebald, als aarde door
schraal dorpszand en winternat beroerd.

Er valt licht op het geaderd patroon.
Zo zet hij ze neer, nog vormeloos bleek
ontlokt hij beweging die straks
uit de omarming van zwarte lijnen breekt.
Hij weet het zeker, in een visioen van
ontsponnen kracht, zal hij ze smeden
aan elk gewricht van een vrouw, aan elk
gewricht van een man, voorgoed.

2.
Het worden merktekens van knobbels en eelt.
Overal zichtbaar de verdikte koten die
de handpalm overschaduwen. Dit uitgewoond
handschrift vormt zijn bewijs, dit is een duiding.

Want dat is de hand die onder een hemel
van regen en ochtendkoelte het werk aanvangt,
in de aarde gaat, haar opwarmt, haar vasthoudt
en haar als een hongerige minnaar omarmt..

Hier krijgt de glinstering van het boerenlijf kans.
Geen mond die er spreekt, ogen die vermoeid
rondkijken met de zich steeds herhalende
vraag naar overleven, een volgende dag

3.
Alsof tijd stilstaat ontvouwt het dorpslicht in
bruine lijnen de akker. Eenzijdige beweging
verstijft schouder en arm. De hand wordt een
schaduw als de middagzon zich tot koorts verheft.

Straks wordt de dag weer met duisternis gevuld
als de werkende handen zich niet langer spannen
en de terugkerende worsteling om voedsel
en oogst met dampende aardappels wordt beloond.

Een traag wegdalen leidt de nacht in. Het
lijk top wanhopig wachten. Uitgaand vuur
schrikt elke aanwezige af. Slapen komt nog,
droomloos, de zoetste voorbode voor morgen.

Vincent van Gogh Drie handen met vork tekening
Vincent van Gogh ‘Drie handen, twee met vork’