Palmer-James-Rembrandt

Palmer-James-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘De Nachtwacht’

De Nachtwacht

Richard Palmer-James

Straal, straal, licht van goede werken, straal.
De wacht voor de stadspoorten, afgebeeld in haar bloei.
Het gouden licht nu helemaal verduisterd
in de drie honderd jaren die zijn verstreken.
De kapitein en zijn compagnie houden stand.

De schilder kende hun gezichten maar al te goed:
de echtgenoten van zijn vriendinnen,
zijn schuldeisers, raadsleden en de kooplieden,
getooid met glanzende wapenuitrusting.

Plechtige momenten van de gilde
in ferme houdingen van vervlogen dagen.
De vroede vaderen vastgelegd
op het oude doffe doek.

De geur van verf, een kruik wijn,
en kijk allemaal naar mij.
De donderbus en de schacht van een hellebaard
en Hollands fatsoen.

Ze maken hun opwachting, één voor één,
pleitbezorgers voor die manier van leven.
De nieuwbakken burgerij met zijn fraaie huizen
en gitaarlessen voor de vrouw.

Zo vele jaren hebben wij hier geleden,
ons land geteisterd door Spaanse oorlogen.
Dit is de kans om onszelf te hervinden;
we richten het vizier weer op het nageslacht.

Zie hier de trots van de kleine man.
De trouwe en brave burgers
die voortleven aan d ehand van de schilder
vragen U allen om begrip.

Palmer-James-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘De Nachtwacht’ schets