Pinxteren-Rembrandt

Pinxteren-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Het Joodse bruidje’

Rembrandts licht is er, in al

Hans van Pinxteren

Rembrandts licht is er, in al
de raadselachtigheid van zijn herkomst
geeft het aanschijn aan de dingen:
vormen die dan wel half in het duister
blijven gehuld, bijna schimmen soms,
maar die toch, juist door dit licht,
worden geroepen naar een aanwezigheid
hier en nu.

Pinxteren-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Het Joodse bruidje’ detail