Popelier-Ensor

Popelier-Ensor
James Ensor ‘Grote Marine’

[Fragment uit Ensor op hoge poten]

Bert Popelier

Van de zee behoort mij het licht toe
dat op het water weerkaatst
en van de lucht boven de stad een spansel van klaarte maakt.
Ik ben in het naamloze licht geboren,
gaf het de kleuren voor de ogen die na mij komen.
Wat mij scheidt van het licht is onmeedogender dan wat ook.

Ik neem aan dat er een god bestaat
die het licht geschapen heeft,
na deze ene, goddelijke daad zichzelf ontbonden,
voor altijd de gedaante van licht aangenomen heeft,
uitstrooiend licht dat bij de zee samentrekt
en opnieuw versplintert.

Popelier-Ensor
James Ensor ‘Carnaval op het strand’