Speliers-Hennebel

Speliers-Hennebel 
Martine Hennebel ‘Ruimte van water en wind’

Van gehoorzaam ijzer, aan uw handen

Hedwig Speliers

Van gehoorzaam ijzer, aan uw handen
aangesmeed metalen smeekschrift, bede
en bed van omgebogen banden. Door lucht
doorluchtig uitgeroest, laat ik de stormen
door mijn geraamte razen. Laat ik
dromen naar een lichaam toe, licht
en traag belichaamd tussen zand en zout,
tussen lucht en water. Maar bestand
tegen en bestaand voor. Het hart
diep binnenin kan zingen mits de wind
het hart binnenin tot zingen dwingt.

Geen beeld zegt zoveel tegelijk
en tegelijk zo weinig. In weerwil van.

Uit: “Bronzen” voor M.Hennebel

Speliers-Hennebel

Martine Hennebel ‘Ruimte van water en wind’ (informatiepaneel)