Standaert-Burssens

Standaert-Burssens

Jan Buursens ‘De Venus van Nagasaki’


De Man van Nagasaki
voor Jan Burssens

Erik Standaert

Toen spietste mij het vuur als een vlinder
Aan de nacht. Zo blauw als deze nacht
Was nooit een lente tevoren.
In de blauwe nacht en bij het zingen van de nachtegalen
Stolde het weefsel van mijn geest tot glimmend pik.

Gij ziet hoe vuur en licht der ogen doofden
Blind is de vuurvogel geprangd in het blauw van de nacht.
Nog gloeit het vuur in al mijn leden
En in mijn schoot nog heftig woedt het laatste vuur.
Gij ziet hoe ik stol: vogel, vlinder en bloem
vlammend bevrucht met stuifmeel van atomen.

Ik, toorts en orgiast;
Ik, Kristus, gekruisigd voor zijn keizer.

Standaert-Burssens
Jan Burssens ‘In elkaar’

Standaert-Burssens Standaert-Burssens