Sutskever-Rembrandt

Sutskever-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Abraham Isaac’

Isaak’s offer

Abraham Sutskever

(Rembrandt-tentoonstelling, Amsterdam)

Abraham’s linkerhand ligt op het gezicht
van de uitverkoren gebondene, opdat hij in de rechterhand,
in het geslepen mes, niet ziet wie de Bevelhebber is en wie de slachter.
Maar in zijn sluimer ziet de gebondene
door de olijfboom-wortels zijn vaders hand op hem toe komen,
met ruisende korenaren op de schouders
dichter en dichterbij vliegend:
een engel of een meisje?

Zijn knie opgetrokken als een boog voordat de pijl
geschoten wordt.
Een blik vangt een andere blik in een speelse hemelse
verbintenis,
zoals een duif een cirkel door de lucht snijdt om een andere
binnen de gloeiende kring van gras en wolken te trekken.

O, de zoon wil het meisje kussen, dat de hand verbergt.
Een roze nevel wordt zijn lichaam. En lichamelijker en groter
dat hijzelf komt zijn vreugde op hem af. Zijn enigheid. Zijn wereld.
Maar plotseling – helaas: alles dooft uit. En Abraham’s mes valt neer.

Sutskever-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Jacobs zegen’