Tempelman Balthus

Tempelman Balthus

Balthus’ lezende meisje

Jaap Tempelman/ Balthus

De werkelijkheid heeft schijn van gewicht,
wat ook dit meisje is, levensecht misschien
of niet maar zo van vlees en bloed gedacht
dat hij ieder ogenblik haar ademhalen ziet.

Misschien is ieder meisje eeuwig kind
dat voor het eerst verboden regels leest,
meer dan vrouw die dingen heeft gezien
en zich verbaasd opnieuw bekeken weet.

Het beeld maakt bij langdurig kijken blind,
of het hoge woord dat zij bewust verzwijgt,
als doffe prikkel tussen haar dijen kleeft.
Of lijkt mislukt wat er geschreven staat?

Een afgesloten kamer blijft een open vraag.
Zijn grage hand ontsnapt vlucht zij niet weg
maar staart hem aan, haar effen blik verzacht
omdat zij hem niet hier binnen had verwacht.

Tempelman Balthus Tempelman Balthus