Toorn-Memling

Hans Memling: portret van een jonge vrouw, mogelijk Maria Moreel, 1480
(later genaamd “De Perzische Sybille”)

Willem van Toorn

Wellicht Maria Moreel. Wij zien haar wel.
Ze is te kuis voor woorden in haar lijst
veilig gesteld. Zo van de burgerij,
zo bleek en onbereikbaar welgesteld

dat later iemand haar de naam Sybille
heeft opgelegd. Dat mocht hij willen:
zo mythisch naar Perzië weggedacht
dat niets ons meer toegang tot haar verschaft.

Terwijl zij hier wil zijn. Kijk, haar hand ligt
over de lijst, als in de vensterbank
van een star raam dat plotseling open kan,
na eeuwen wachten, naar dit ogenblik.

Omdat men de geportretteerde burgervrouw niet meer wist te identificeren, gaf men haar op het einde van de 16e eeuw een nieuwe identiteit, namelijk de Perzische sibylle Sambetha (zie cartouche bovenaan en de wimpel onderaan). Dat het om Maria, de tweede dochter van Willem en Barbera Moreel, zou gaan, wordt op chronologische gronden betwijfeld.

zie ook: Memling – Janssen, Memling – Cleempoel, Memling – Stroobants, Memling – NijhoffToorn – Mankes