Vasalis-Seghers

Vasalis-Seghers
Hercules Seghers: Rotslandschap met kerktoren in de verte (1610-1620)
afm. 13.3 x 18.7 c

BIJ DE ETSEN VAN HERCULES SEGHERS

(M Vasalis)
I
De bijna overduidelijke, barre landschappen,
wegen, die kronkelend in het niet verdwijnen,
de bomen die geknakt zijn, of de gave
met blaadren, die nauwkeurig zijn geteld.
De bouwvallen, zo sierlijk overwoekerd
met struiken, die de stenen – onbehoed
nog duidelijker maken. En overal ter plaatse aangegeven
zowel ’t verval als het hardnekkig verder leven
en alles aangebroken en gerept en niets ten volle afgedaan.
Het pijnlijkst zijn de voren in de opgeworpen wegen,
leidend tot niets, snijdend zo diep
en het verlorenste de kleine, verre wandelaar
die niet zou omzien als men hem riep.
De lucht boven het land is leeg en groot
geen enkle vogel en geen wolken, nauwlijks kleur
– een roze vleug soms, een vergeten tederheid –
en land en hemel zo zeer uitgespreid
zo veel te wijd geopend op hun kwetsbaarheid.

Hier is het lot geland, de doelgerichte willekeur
en wat gebeurd is is voorgoed gebeurd, de tijd
staat stil tussen het leven en de dood.

(uit: De oude kustlijn Amsterdam, 2002)