Vondel-Flinck

Vondel-Flinck 
portret van Joost van den Vondel schilderij van Govert Flinck, ets van Jan Lievens

Op mijn schilderij, toen Govert Flinck mij uitschilderde in het jaar 1653

Joost van den Vondel  

Ik sluit vandaag een ring van zesmaal ellef jaren,
en zie mijn hoofd besneeuwd en tel mijn grijze haren
ook zonder glazen oog in deze schilderij.
En nog ontvonkt mijn hart in lust tot poëzij,
terwijl ik Lucifer zijn treurrol leer volspelen
en met de bliksem sla op hemelse tonelen,
ten schrik en spiegel van de staatzucht en de nijd.
Wat is mijn ouderdom? Een rook, een damp, geen tijd.

Vondel-Flinck Vondel-Flinck
Vondel-Flinck Vondel-Flinck
Govert Flinck