Vos-Rembrandt

Vos-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Ahasverus, Haman and Esther’ 1660

Haman by Hester en Assueer te gast & C. door Remrandt geschildert

 Jan Vos

Hier ziet men Haman by Asueer en Hester eeten.
Maar ‘ is vergeefs, zijn borst is vol van spijt en smart.
Hy byt in Hestersspijs: maar dieper in haar hart
De koning is van wraak en raazerny bezeeten.
De gramschap van een Vorst is schriklijk alsze raast.
Die alle mannen dreigt, wordt door een vrouw verbaast.
Zoo stort men van het top in ’t dal der teegenspoeden.
De wraak die langzaam komt gebruikt de wreedste roeden.

Vos-Rembrandt

In 1662 verscheen in Amsterdam een bundel met de verzamelde gedichten van Jan Vos (1610-1667). Die bundel bevat acht gedichten op schilderijen in het bezit van Jan Jacobsz. Hinloopen (1626-1666), schepen te Amsterdam. Een van die gedichten gaat over het schilderij Haman by Hester [= Esther] en Asueer [= Ahasveros] te gast & c. van Rembrandt van Rijn.
Het schilderij is geïnspireerd op een bloedig verhaal uit het Bijbelboek Esther. De slechterik in dit verhaal is Haman, die zijn hoge positie in het rijk van de Perzische koning Ahasveros wil misbruiken door een massamoord op alle joden in het rijk. Ahasveros’ echtgenote koningin Esther is joodse, wat echter niemand weet. Zij haalt de koning over Haman op een feestmaal uit te nodigen en weet alles zo te schikken dat de koning inziet dat Hamans plannen verijdeld moeten worden. Op het schilderij zit Haman aan de linkerzijde somber in zijn wijnbeker te kijken. Het feestmaal eindigt met de gruwelijke executie van Haman en met de intrekking van zijn bevelschrift. De daarop volgende dagen sluiten de joden in het rijk zich aaneen, ze trekken ten strijde tegen hun onderdrukkers, en maken vijfenzeventigduizend slachtoffers onder de inwoners van het Perzische rijk. Zo wordt de ene massa moord voorkomen en de andere veroorzaakt.
Het schilderij van Rembrandt bevindt zich sinds 1924 in het Poesjkin-Museum in Moskou.


Vos-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Boedelbeschrijving’