Vree-Broodthaers

Vree-Broodthaers

Marcel Broodthaers
Regency spiegel, 1973

Freddy de Vree

’t Is avond en de arend is geland
op een vlies van glas en kwik
gevat in goud gespoten over bloemen gekerfd in hout.
Aureool waarin we onszelve zien,
spiegel die links zet wat we rechts weten,
die leert dat we alleen maar schijnen wat we zijn.

Of de zon ondergaat of niet heeft geen belang
in dit moment van liegen en betrouwen.
Zij schikt haar haar, haar oog, haar lach,
de man keurt stoppels op zijn kin.
Hun beeld staat hol.
Herinneringen aan een stonde van trouwen en beliegen,
dat brengt geen raad, nacht bergt verraad.