Vree-Velazquez

Vree-Velazquez

Velázquez
Venus & Cupido, 1645

Freddy de Vree

Waarom, waarom, waarom
houdt Cupido aan Venus haar evenbeeld voor?
Moet zij worden als Narcissus?
Zichzelve africhten, de mond toespitsen op het compliment
van dit complement?
Het profiel bestuderen van haar haarstroom?
Is zij dan niet eeuwig 23, perfect, lenig, soepel als
de wervels in een zwanenhals?

Nee, Venus lijkt van dessert
maar is van was, als een lijk. Een engel
(met rond de pols een slang,
tussen de schouderbladen een vogel,
om de romp een lege pijlenkoker
moet haar schetsen, etsen
in het blikveld van de mens die haar bleek gadeslaat.
De mythe poseert te laat.